Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk bij Limburg One

Beste speler, ouder, familielid, sympathisant,

Met jouw bijdrage aan de vrijwilligerswerking steun je niet alleen de club, maar ook individuele leden.

Bezoldigd vrijwilligerswerk

Limburg One wordt gevraagd (en gaat ook actief op zoek) voor vrijwilligerswerk waar een financiële vergoeding aan vast hangt. Bijvoorbeeld de Frozen Final, Pukkelpop, …

De verdeling van de financiële opbrengst gaat volgens deze sleutel:

  • 3/7 gaat naar de werking van Limburg One
  • 2/7 gaat naar de lidgeldkorting (zie uitleg lager)
  • 2/7 gaat naar de tornooienbijdrage (zie uitleg lager)

Per vrijwilligersopdracht wordt er 1 punt toegekend per vrijwilliger.

Onbezoldigd vrijwilligerswerk

Zoals in iedere sportclub is er ook een hoop vrijwilligerswerk waar er geen financiële vergoeding aan vast hangt. Bijvoorbeeld helpen op een sportmarkt, spaghettidag, … Voor dit soort evenementen hebben we ook de nodige medewerkers nodig.

Hierbij worden de opdrachten als Bench-Official, onbezoldigde referee’s ook gerekend.

Per vrijwilligersopdracht wordt er 1 punt toegekend per vrijwilliger.

Wie komt in aanmerking ?

De leden, ouders van de leden, broers, zussen, grootouders, plus-familie, sympathisanten, … De bestuursleden en trainers komen hiervoor ook in aanmerking.

Sommige opdrachten verwachten dat de minimumleeftijd 18 jaar is. Vaak worden de regels opgelegd door de organisator van het evenement. Limburg One is hiervoor niet aansprakelijk en kan dus niet van deze regels afwijken.

Iedere vrijwilliger ontvangt per opdracht 1 punt.

Toegekende punten

Limburg One houdt de puntentelling bij en kan ten alle tijde opgevraagd worden. De waarde van 1 punt wordt vermeld op de website. De punten moeten toegekend worden aan een betalend lid om zo de korting of bijdrage te kunnen berekenen.

Bijvoorbeeld: beide ouders van een jeugdspeler helpen als vrijwilliger. De punten van de ouders worden toegekend aan de jeugdspeler.

Ander voorbeeld: Een Dinoz-speler en 3 vrienden van de speler helpen op een event. Alle punten worden toegekend aan de Dinoz-speler.

Waarde van 1 punt

De waarde van 1 punt wordt op deze manier berekend:
Totale som van de verzamelde lidgeldkorting gedeeld door het totale aantal punten. Dit is de waarde van 1 punt.

Bijvoorbeeld:
In een heel seizoen wordt er voor 7000 euro aan bezoldigingen verzameld. En zijn er 100 punten verzameld door iedereen.

Volgens de verdeelsleutel is:

  • 3/7 voor Limburg One = 3000 euro
  • 2/7 voor de lidgeldkorting = 2000 euro
  • 2/7 voor de tornooibijdrage = 2000 euro

Aangezien er 100 punten verzameld zijn, is de waarde van 1 punt: 2000 euro gedeeld door 100 punten = 20 euro per punt.

De waarde van 1 punt komt overeen in dit geval met 20 euro.

Lidgeldkorting

De lidgeldkorting is van toepassing op het lidgeld van het volgende seizoen. De leden die in aanmerking komen voor een korting worden hiervan op de hoogte gesteld via een mail.

Deze mail kan afzonderlijk van de mail voor het vernieuwen van het lidgeld gestuurd worden.

De lidgeldkorting is maximaal de helft van het lidgeld voor het nieuwe seizoen.

De berekening gebeurt op deze manier:
Totale som van de verzamelde lidgeldkorting gedeeld door het totale aantal punten. Dit is de waarde van 1 punt.

Ieder lid krijgt een korting ter waarde van 1 punt maal het aantal toegekende punten van dit lid.

Bijvoorbeeld: Speler X heeft 10 punten verzameld. Als we het voorbeeld van hierboven hernemen en melden dat de waarde van 1 punt 20 euro is, dan heeft hij een korting verzameld van 10 maal 20 euro = 200 euro. Indien volgend seizoen Speler X een lidgeld dient te betalen van 500 euro, dan krijgt hij 200 euro korting hierop.

Ander voorbeeld: Goalie Y heeft ook 10 punten verzameld. We weten dat de waarde van 1 punt 20 euro is, dus heeft Goalie Y een korting verzameld van 200 euro. Maar volgend seizoen is het lidgeld van Goalie Y 350 euro. De korting is beperkt tot de helft van het lidgeld, waardoor Goalie Y een lidgeldkorting krijgt van 175 euro en dus niet de volle 200 euro.

Tornooienbijdrage

Naar het einde van het seizoen toe, zijn er meestal tornooien in het hele hockey-landschap. Omdat ons seizoen dan nog niet voorbij is, is het bedrag nog niet definitief bepaald. De uitbetaling gebeurt dan ook pas bij het afsluiten van het seizoen.

Mits voorleggen van bewijs dat er betaald werd voor een tornooi (bankafschrift of formulier van team-manager) wordt er een terugstorting gedaan van de bijdrage met een maximum van het verzamelde bedrag of van de betaalde tornooibijdrage.

De niet opgenomen bijdragen gaan in de pot voor het volgende seizoen van de respectievelijke team/reeks. (Bijdrage van een Dinoz-lid, gaan naar de Dinoz-pot, die van een jeugd-speler naar de jeugd-pot).

Bijvoorbeeld: je hebt 50 euro als bijdrage verdiend als vrijwilliger. De deelname aan een tornooi heeft 40 euro gekost. Je krijgt deze 40 euro op jouw rekening gestort. De overige 10 euro gaat in de pot van jouw team/reeks.

In de volgende seizoen kan eerst de pot aangesproken worden om een tornooi te betalen, gevolgd door een persoonlijke bijdrage.

Welke garanties zijn er ?

De ontvangen bezoldigingen, worden meteen aan de kant geplaatst en niet gebruikt voor andere kosten of vergoedingen.

De leden met een licentienummer van de RBIHF zijn verzekerd voor al onze activiteiten. De leden van de Dinoz zijn verzekerd via hun Sportievak-verzekering.

Externe vrijwiligersactiviteiten hebben hun eigen verzekering waar wij als vrijwilliger onder vallen (dus ouders, sympathisanten, …)

Wat verwachten wij van jullie ?

Jullie vertegenwoordigen Limburg One op het evenement. Jullie algemene houding, gedrag en uitspraken mogen geen schade toebrengen aan het imago van het ijshockey en van Limburg One.

Bij een externe organisator, worden de richtlijnen van deze laatste gevolgd. Je werkt in zijn opdracht en kan dus geen andere opdrachten doen voor eigen rekening.

Indien je je hebt aangemeld voor een evenement als vrijwilliger, maar toch niet kan komen, laat het tijdig weten aan het bestuur. Hierdoor kunnen we zorgen voor de eventuele vervanging.

Eventuele sancties

Het (herhaaldelijk) niet opdagen bij een evenement, ongepast gedrag, uitvoeren van opdrachten voor eigen rekening tijdens het evenement, kunnen gesanctioneerd worden.

Sancties worden genomen vanuit het bestuur tijdens overleg. De sanctie kan gaan van uitsluiting van toekomstige acties, verliezen van verzamelde punten tot uitsluiting van de club conform het huishoudelijk reglement.