FAQ

1. Wie is het bestuur?

2. Wat is de doelstelling van de club

 • Van U8 t/m U16 een team in competitie.
 • Aantrekken nieuwe jeugdleden
 • Verder werken aan development
 • Uitbreiding bench officials, time keepers, referees
 • Positieve financiële balans
 • Toffe positieve sportieve sfeer in de club waar:
  • Iedereen zich goed voelt
  • Er graag getraind wordt
  • Er respect is voor elkaar
 • Sportieve resultaten die vooruitgang boeken.
 • Alle spelers (jong of oud) die ijshockey willen spelen (recreatief of competitief), een team aanbieden.

3. Bij wie moet ik zijn als ik de eerst keer kom?

 • Elke speler die een keer ijshockey wil komen proberen, moet dit eerst melden aan de club voor de verzekering.
 • Een kopie van kids-id of identiteitskaart, de zondagen dat je wil komen proberen en je email adres moeten doorgegeven worden aan limburgone@gmail.com,  ten laatste 7 dagen voor de eerste training.

4. Kan mijn zoon of dochter meedoen?

 • Je zoon of dochter kan komen meetrainen vanaf het moment dat je feedback hebt gekregen van de club. (zie vraag: ‘Bij wie moet ik zijn als ik de eerste keer kom?’).
 • Schaatsen moeten zelf meegebracht worden, daar de club geen ijshockeyschaatsen heeft. Eventueel kunnen schaatsen van Sport Vlaanderen geleend worden, maar dit zijn kunstschaatsen en dit wordt niet aangeraden.

5. Wanneer mag hij/zij komen proberen?

 • De trainingen die de speler zal meedoen zijn op zondag voormiddag, van 8u30 tot 9u30. Er wordt gevraagd om 30 min voor aanvang van de training aanwezig te zijn in de kleedkamer.
 • Voor een volwassene is dit afhankelijk van zijn/haar niveau en wordt dit persoonlijke meegedeeld bij welk team en wanneer hij/zij mag komen meetrainen. Maar ook hier is het belangrijk dat een kopie van de identiteitskaart wordt bezorgd aan limburgone@gmail.com.

6.              Hoeveel keer proberen vooraleer aan te sluiten?

 • Owv de verzekering is het slechts toegestaan om 3x te proberen. Op voorhand moeten de dagen worden afgesproken, de kopie van de kids-id of identiteitskaart zijn doorgegeven. Dit is voor de verzekering. Indien een speler na die 3x proberen nog wil komen, is een aansluiting bij de club noodzakelijk.

7.             Voor te proberen, kan er dan materiaal ontleend worden van de club?

 • Voor te proberen wordt er door de club geen materiaal ontleend owv de juiste maten en uitrusting die volledig past.
 • Voor te proberen wordt er gevraagd dat de speler een skatehelm, handschoenen, knie-en elleboogbescherming meebrengt.
 • Een stick wordt door de club voorzien.

8.             Materiaal, kan ik dat lenen van de club?

 • Voor een jeugdspeler kan een uitrusting geleend worden van de club. De uitrusting bestaat uit een schouder-, een borststuk, elleboogstukken, een broek, scheenbeschermers en handschoenen. Een helm moet zelf voorzien worden daar de club over weinig helmen beschikt en deze ook goed moet passen.
 • Wanneer je een uitrusting wil lenen, gelieve dit eerst via mail doorgeven zodat er een bestuurslid reeds de juiste maten kan uitzoeken.
 • Sticks worden niet ontleend, deze wordt bij de training ter beschikking gesteld, maar mag niet mee naar huis genomen worden. Een houten stick kan aangekocht worden bij de club. Vraag info aan een bestuurslid.
 • Voor een volwassen speler heeft de club geen uitrusting ter beschikking.

9.              Moet ik een waarborg betalen voor het lenen van materiaal?

 • De waarborg bedraagt 150€ en is te betalen op voorhand. De maandelijkse huur bedraagt 20€ en de eerste schijf dient betaald te zijn voor de uitlening. Voor iedere volgende maand van ontlening dient het huurgeld de eerste van de maand gestort te worden.
 • Na de laatste training of wanneer je een eigen uitrusting hebt, moeten de gehuurde materialen volledig terug ingeleverd worden. Na nazicht of de uitrusting compleet is, wordt de waarborg terug gestort.

10.                      Hoelang kan ik materiaal lenen van de club?

 • Je kan maximum één seizoen gebruik maken van de uitrusting van de club. De club raadt aan om na enkele maanden zelf een uitrusting te voorzien.

>11.                      Mag ik geleend materiaal mee naar huis nemen om te laten luchten/drogen?

 • Gehuurde materialen mogen mee naar huis.

12.                      Hoe moet ik me aankleden?

 • Dit wordt uitgelegd bij de eerste training na aansluiting.

13.                      Informatie over een uitrusting of schaatsen, wie kan me hierbij helpen?

 • Iemand van het bestuur of een trainer.

14.                      Waar kan ik materiaal kopen?

 • De club raadt Maple Leaf in Grobbendonk aan (Herentalsesteenweg 77C, 2280 Grobbendonk).
 • Check de website voor de openingsuren: https://mapleleaf.be/
 • Rondvraag bij andere ouders is aangeraden, daar er elk seizoen wel spelers uit hun uitrusting groeien.

15.                      Wat heb ik nodig van materiaal?

 • Als rookie volstaat: schaatsen, helm, schouder- en borststuk, elleboogbescherming, broek, scheenbeschermers en handschoenen en niet te vergeten een ijshockeystick
 • Voor een competitie speler komen hierbij nog: een tok, een nekband

16.                      Betaling van het lidgeld?

 • Het volledige lidgeld moet betaald worden na de eerste oefensessie.

17.                      Wie zijn de trainers?

 • Afhankelijk van de leeftijdscategory zijn er verschillende trainers. De trainer(s)/speler worden aan elkaar voorgesteld.

18.                      Wanneer kan mijn kind komen trainen (en waar)?

 • Een rookie zijn eerste training is op zondag ochtend van 8u30 tot 9u30 op de ijsbaan van Sport Vlaanderen in Hasselt . Na evaluatie wordt er door de trainers/bestuur beslist of dit uitgebreid kan worden of eventueel training in zijn/haar leeftijdscategory.

19.                      Wedstrijden?

 • Als rookie heb je geen recht om wedstrijden te spelen. Enkel wanneer ze bent ingeschreven als volwaardig lid, over de nodige uitrusting beschikt en alle documenten volledig in orde zijn, mag je aan wedstrijden deelnemen als de trainer je hiervoor selecteert.

20.                      Hoelang kan ik Rookie blijven?

 • Je kan maximum 1 seizoen rookie blijven.

21.                      Wat moet ik doen als ik mijn kind als volwaardig lid wil inschrijven, bij wie moet ik zijn?

 • Dit melden aan limburgone@gmail.com. Je krijgt de nodige documenten toegestuurd voor de inschrijving.

22.                      Naar wie moet ik al die documenten sturen?

 • limburgone@gmail.com

23.                      Wie kan me het doktersattest bezorgen?

 • limburgone@gmail.com

24.                      Aan wie moet ik dat doktersattest terug bezorgen als het ingevuld is?

 • limburgone@gmail.com

25.                      Aan wie moet ik welke documenten bezorgen?

 • limburgone@gmail.com

26.                      Hoe zit het moet de bijbetaling en hoeveel?

 • Bijbetaling wordt door het bestuur herberekend.

27.                      Hoe weet ik wanneer alles in orde is, krijg ik hier feedback van?

 • Wanneer alles in orde is bij de federatie wordt je hiervan op de hoogte gehouden via mail van limburgone@gmail.com

28.                      Hoe zit het met wedstrijdshirts? Worden die door de club voorzien of moeten die gekocht worden?

 • De competitiespelers hebben hun eigen wedstrijdshirts. De wedstrijdshirts van Limburg One bestaan uit een blauw en een wit shirt en zijn persoonlijk. Elke speler heeft zijn naam en nummer op de shirts staan.
 • U8/U10 spelers kunnen een shirt van de club gebruiken als er aan mini-tornooitjes of LTP wordt deelgenomen. Het club shirt voor onze jongste spelertjes is groen met het logo van Limburg One.
 • 1 à 2x per jaar worden shirts besteld en is er mogelijkheid om een gepersonaliseerde shirt bestellen.
 • Indien je wedstrijdshirts wil aankopen kan dit een mailtje te sturen naar limburgone@gmail.com met vermelding van de naam en de voorkeur van het nummer.

29.                      Bij welk team gaat mijn kind spelen?

 • Normaal in zijn leeftijdscategorie, maar mogelijk wordt er door de club een dispensatie aangevraagd  als er technisch nog een te grote achterstand is.

30.                      Worden de trainers geïnformeerd als mijn zoon/dochter competitie mag spelen?

 • Trainers worden geïnformeerd van het moment een speler in competitie treedt en eventueel moet toegevoegd worden in teamsnap/teamapp.

31.                      Wanneer worden de competitie wedstrijden gespeeld?

 • Thuiswedstrijden worden afgewerkt op zaterdag avond vanaf 17u45. De wedstrijdkalender voor het team kan bekomen worden bij het bestuur.

32.                      Wat is mijn licentie nummer?

 • Je licentienummer is je lidnummer bij de RBIHF (= Royal Belgium Ice Hockey Federation)

33.                      Waar vind ik mijn licentie nummer?

 • Dat staat bovenaan je doktersattest dat je wordt toegestuurd bij de inschrijving.

34.                      Hoe moet ik inloggen op de bond site?

 • Deze instructie kan je vinden op de website van LimburgOne of kan je bekomen door een mailtje te sturen naar limburgone@gmail.com

35.                      Bij vragen, waar kan ik terecht?

 • Voor alle vragen is er 1 email adres: limburgone@gmail.com
 • Of persoonlijk bij een bestuurslid of trainer.